สพฐ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” รุ่นที่2 ประจำปี 2562

วันที่ 16 ตุลาคม  2592  นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยนางสาวสุชาดา  สภาพงศ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ. ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” รุ่นที่2 ประจำปี 2562

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ รุ่นที่2 ประจำปี 2562  ให้กับโรงเรียนภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” เพื่อพัฒนาเด็กไทยในด้านโภชนาการและสุขลักษณะที่ดีด้านอาหาร  ให้กับโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารโรงอาหารโภชนาการ  และดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2562  ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา  ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน  งานอนามัยโรงเรียน  แม่ครัวประจำโครงการอาหารกลางวัน  และตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมอบรม

ภาพ/ข่าว บรรจง  ตั้งคำ