รายงานผลการแข่งขันการจัดงานแข่งขันเขียนบันทึก DifferSheet Writers Contest 2019

ด้วยบริษัท ดิฟเฟอร์ชีต จำกัด สรุปรายงานผลการจัดงานแข่งขันเขียนบันทึก DifferSheet Writers Contest 2019 (ครั้งที่3) รายละเอียดดังนี้ รายงานผลการจัดงานแข่งขันเขียนบันทึก DifferSheet Writers Contest 2019