ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนจมน้ำเสียชีวิต

เมื่อวันที่  16 ตุลาคม 2562 ดร.เจริญ ราชโสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ตัวแทนผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนจมน้ำเสียชีวิต คือ เด็กชายณัฐวุฒิ มีทองแสน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า อ.พังโคน จ.สกลนคร…ชุลีพร/ข่าว