โครงการธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562

ด้วยธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” เพื่อร่วมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาต่างๆ และ สพฐ. หากสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ โครงการธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 23