สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรม “Big Cleaning Day”

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำรอง ผอ.สพป.นค.1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมดำเนินกิจกรรม “Big Cleaning Day” กิจกรรม  ๕ ส. ภายในสำนักงานและบริเวณโดยรอบสำนักงานฯ ตามนโยบายจังหวัดหนองคาย โครงการ “หนองคาย เมืองสะอาด เมืองน่าอยู่ เมืองน่ามอง” และเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการดูแล สภาพภูมิทัศน์ พื้นที่สาธารณะ ถนนหนทาง และสถานที่ราชการให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการให้บริการให้เจ้าหน้าที่มีสภาพจิตใจแจ่มใส อารมณ์ดี และขวัญกำลังใจดีพร้อมได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ทำงานโดยมีทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ โดยบุคลากรทุกกลุ่มลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามที่ทาง สพป.ได้แบ่งโซนแต่ละกลุ่มงาน เช่น ตัดกิ่งไม้/ย่อยกิ่งไม้/เก็บ/กวาด/ทำความสะอาด ทาสีขอบถนน พร้อมเป็นการดำเนินการบริหารการจัดการขยะในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  โดยพร้อมเพรียงกัน