สพป.สุโขทัย เขต 2 รวบรวมเงินตู้บริจาค เข้ากองทุนสวัสดิการพิการ ยากจน ด้อยโอกาส เตรียมจัดพิธีแจกทุนการศึกษา ครั้งที่ 5

นางสาวปราณี  เพ็งจันทา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ออกรวบรวมเงินจากตู้ขอรับบริจาคของกองทุน ที่นำไปตั้งขอรับบริจาคตามหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ร้านค้าต่าง ๆ ทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดสุโขทัย เพื่อรวบรวมฝากเข้ากองทุนสวัสดิการ เด็กพิการ ยากจน ด้อยโอกาส สพป.สุโขทัย เขต 2 เพื่อสมทบเงินกองทุนเตรียมการแจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายและสติปัญญา และเด็กด้อยโอกาส ในสังกัด เป็นครั้งที่ 5..(มณีวรรณ…ภาพ/ข่าว)

ตู้รับบริจาค จุดธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซีสุโขทัย

ตู้รับบริจาค จุดธนาคารออกสิน สาขาบิ๊กซีสุโขทัย

ตู้รับจริจาค ณ จุดธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีสุโขทัย

ตู้รับบริจาค ณ จุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย

 

 

 

ตู้รับบริจาค ณ จุดห้างโฮมโปรสุโขทัย

ตู้รับบริจาค ณ จุดบริษัทโตโยต้า สุโขทัย จำกัด

ตู้รับบริจาค ณ จุดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย

ตู้รับบริจาค ณ จุด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีสัชนาลัย

สำนักงานตู้รับบริจาค ณ จุดการไฟฟ้าอำเภอศรีสัชนาลัย