คณะวงดนตรีไทยนักเรียน โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมแสดงงานบุญกฐิน

นายสุขุม  เทียนสุข  ครูชำนาญการพิเศษ นำคณะวงดนตรีไทยนักเรียน โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมแสดงงานบุญกฐิน วัดสิริเขตคีรี อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นการแสดงถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย โดยการแสดงให้ประชาชนผู้มาร่วมงาน ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2562 ได้ชมกันฟรี ถือเป็นการทำบุญ ซึ่งวงดนตรีไทยของโรงเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่าง ๆ ระดับชาติ สร้างฃื่อเสียงให้กับโรงเรียนและ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง….

วงดนตรีไทยนักเรียน โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ร่วมแสดงงานบุญกฐิน ณ วัดสิริเขตคีรี

วงดนตรีไทยนักเรียน โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ร่วมแสดงงานบุญกฐิน ณ วัดสิริเขตคีรี

 

คณะนักเรียนวงดนตรีไทย โรงเรียนบ้านป่ากล้วย

วงดนตรีไทยนักเรียน โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ร่วมแสดงงานบุญกฐิน ณ วัดสิริเขตตีรี

ครูสุขุม ผู้ผึกสอนวงดนตรีไทยนักเรียน โรงเรียนบ้านป่ากล้วย และคณะนักเรียนในวง

 

วงดนตรีไทยนักเรียน โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ร่วมแสดงงานบุญกฐิน ณ วัดสิริเขตคีรี

 

วงดนตรีไทยนักเรียน โรงเรียนบ้านป่ากล้วย