เปิดแล้ว…..หลักสูตร BTC

เมื่อ 17 ตุลาคม 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC)  รุ่นที่ 2/2562 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ ทักษะที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง พัฒนาเยาวชนนักเรียน ตลอดถึงการประกอบความดี เพื่อสานต่อการดำเนินงานกิจการลูกเสือ ซึ่งจัดโดยชมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือศรีสรรเพชญ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ระหว่างวันที่ 16 – 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชร จังหวัดพิจิตร