ร.ร.บ้านบางราพา สพป.ปัตตานี เขต 1 ส่งเสริมทักษะอาชีพ บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวปวีณ์กร คลังข้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางราพา นำคณะครู และนักเรียน เข้าพบ นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยนายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 และศึกษานิเทศก์ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมแสดงความยินดีและให้การส่งเสริมโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันการบินโดรน การพัฒนาโดรนสู่การใช้ประโยชน์ ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 ณ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา โดยมีทีมกว่า 80 ทีม ทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้โดยจัดการแข่งขันขี้นในวันที่ 25 กันยายน 2562 ซึ่งให้โรงเรียนต่างๆเขียนคำสั่งจากภาษา python แล้วบังคับให้โดรนบินไปในจุดต่างๆ โดยคัดเลือกจากโรงเรียนที่ทำเวลาที่ดีที่สุด 5 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนบ้านบางราพาก็สามารถทำเวลาได้ 37.1 วินาที “คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันการบินโดรน จาก 80 ทีมทั่วประเทศ”