สพม.35 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วัดหัวข่วง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  นำคณะบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดหัวข่วง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

สะเอี่ยม  ศรีสุทธะ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน