สพป.ชลบุรี เขต ๑ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์

วันที่ 18 ตุลาคม  2562 เวลา 08.00 น. นายเต็ม  เสืออ่วม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมทั้งบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันคล้ายวันพระราชสมภาพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในส่วนภูมิภาค  ณ วัดเขาบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี