การประกวดผลงานศิลปะรายการ “2019 International Year of the Periodic Table of Chemical Elements Art and Design Competition”

ด้วยองค์กรสังคมสงเคราะห์โป เหลื่่อง กั๊ก (Po Leung Kuk) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการฮ่องกง มหาวิทยาลัยการศึกษาฮ่องกง และสมาคมการศึกษาด้านศิลปะฮ่องกง จะจัดการประกวดผลงานศิลปะรายการ “2019 International Year of the Periodic Table of Chemical Elements Art and Design Competition” หากสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ การประกวดผลงานศิลปะรายการ 2019 International Year of the Periodic Table of Chemical Elements Art and Design Competition