สพม. 36  ลงพื้นที่ประสานงาน เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษา ราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ลงพื้นที่ประสานงาน เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ       เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ  ณ   โรงเรียนพะเยาพิทยาคม   จังหวัดพะเยา ร่วมกับ นายวรวิทย์  บูรณศิริ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และ            ผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตภูกามยาวร่วมลงพื้นที่  โดยมีนายพิเชษฐ์  สมฤทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ให้การต้อนรับและ         ร่วมให้ข้อมูลด้วย/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว