สพป.พิจิตร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน

เมื่อ 18 ตุลาคม 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริบทของโรงเรียน ทบทวนความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สองคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา บูรณาการแผนและงบประมาณภายใต้การติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้บริหาร ครู ที่สนใจกว่า 100 คน เข้าร่วมการประชุม โดยไม่ผูกพันกับเงินงบประมาณ มีนายกีรติ จันทรมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหลวง เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1