สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กลุ่มนิเทศฯ จัดกิจกรรม 5 ส. ภายในกลุ่ม

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นำโดย นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รองผู้อำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และนายเชษฐา พลธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ จัดสวนหย่อม บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน(กลุ่มนิเทศฯ) และจัดทำกิจกรรม 5 ส ทำความสะอาดโต๊ะและห้องทำงานภายในกลุ่ม ตามโครงการสำนักงานน่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน