สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ที่  21   ตุลาคม 2562  เวลา 8.00 น. นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 / ผอ.กลุ่ม/หน่วยและคณะบุคลากรในสพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ พร้อมทั้งพบปะ พูดคุย ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ แก่คณะบุคลากร ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ชัยภูมิ เขต 1