สพม.36  ร่วมงานเดินเทิดพระเกียรติและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า

วันที่ 21 ตุลาคม 2562  เวลา 09.00 น.  นายวรพงษ์ สันติวงค์  รองผู้อำนวยการสำนังกานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย  เขต  2  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ น.ส.อรัญญา แยงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และคณะ เป็นตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เข้าร่วมงานเดินเทิดพระเกียรติและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 119 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 ของจังหวัดเชียงราย ณ บริเวณหน้าอาคารเอนกประสงค์ พระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว