สพป.พิษณุโลก เขต 3 จัดอบรม Google Form เรียนรู้ตามความสนใจ

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยผอกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาตนเองตามความสนใจ เรื่อง การสร้าง Google Form ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมแควน้อย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก