สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กของอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ข้าราชการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ประจำอำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กของอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นางนิตยา ทับพุ่ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)