สพป.พิษณุโลก เขต 3 ทำ MOU พัฒนาคุณภาพการศึกษา

นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการ กพฐ. ประธานการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สพฐ. สพป.พิษณุโลก เขต 1,2,3 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา และโรงเรียนหนองกุลา โรงเรียนวัดจอมทอง โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ โรงเรียนบ้านปลักแรด โรงเรียนวัดพันชาลี โรงเรียนหนองกะท้าว โรงเรียนบ้านหนองหิน โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง และโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมืออาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนให้เกิดปัญหาภายในและปัญญาภายนอก และเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรการเรียนรู้ ก่อให้เกิดการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และชุมชน ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก