สพม.3 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


วันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ผู้อำนวยการหน่วยฯ ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพม.3 รวมทั้งสิ้น 60 คน