สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมงานโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอภูเขียว

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดศาลาลอย บ้านฉนวน ตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายนิวัฒน์ สุพจิตร นายอำเภอภูเขียว เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอภูเขียว ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการ ทั้งนี้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องนโยบาย อำนาจหน้าที่ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนางกิติมา สมวงษา ศึกษานิเทศก์ ประชาสัมพันธ์งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ซึงกำหนดแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 พร้อมนี้ ได้เชิญชวนให้ผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมรับชมการแสดงและการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ด้วย