สพม.20 อบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 รักษาราชการแทนผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร แนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางสาวสุนันทา วรวงศ์เทพ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องในการตัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ ให้ปฎิบัติงานด้านการตัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2562