สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ประชุมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดบุรีรัมย์ ในระดับอำเภอเขตพื้นที่บริการทั้ง 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอประโคนชัย อำเภอกระสัง อำเภอบ้านกรวด อำเภอพลับพลาชัย และอำเภอห้วยราช เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง