โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม.20 จัดโครงการแบ่งปันความรู้นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.20 เป็นประธานเปิดโครงการแบ่งปันความรู้นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ณ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม โดยนายสมดุลย์ โฉมหาญ ผอ.โรงเรียน  ซึ่งเป็นโรงเรียนศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  ของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ได้จัดโครงการแบ่งปันความรู้นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  เพื่อให้โรงเรียนที่อยู่ในโครงการ ได้นำผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน กว่า 20 ฐานมาแบ่งปันความรู้ให้กับนักเรียนในสังกัด สพม.20 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมเรียนรู้ได้แก่ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  โรงเรียนสุ้มเส้าพิทยาคาร  โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทั้งความสนุกสนาน และได้เรียนรู้ทักษะอาชีพด้วย