ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดอบรม A.T.C

เมื่อ 21 ตุลาคม 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C รุ่นที่ 2 / 2562 เพื่อจะได้นำความรู้ ทักษะที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง พัฒนาเยาวชนนักเรียน ตลอดถึงการประกอบความดีเพื่อสานต่อการดำเนินการกิจการลูกเสือ กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 21 – 27 ตุลาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ จังหวัดพิจิตร