นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาเจียระไนเพชร RAE สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

#สพม.34 (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน)ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐวดี โปธิตา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา เจียระไนเพชร RAE สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ