สพม.39 ร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่ง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2562  เวลา 19.30 น. ที่บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้นางชวนชม นิ่มเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำคณะบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่ง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 และข้าราชการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตุลาการ ศาล ทหาร ตำรวจ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมในพิธีจุดเทียน พร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 57 วินาที เพื่อน้อมจิตตั้งมั่นร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม 2562 หรือ “วันปิยมหาราช” ที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทย