ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และ รอง.ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายภาณพ แจ้งพลอย                          รองผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2  และข้าราชการในสังกัด ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน พร้อมมอบเงิน และเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ครอบครัวเด็กหญิงมนัสพร แพทย์ศิริ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ที่ประสบอัคคีภัย