ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ต้อนรับนายอำเภอและตัวแทนแต่ละอำเภอเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.ท่านสมศักดิ์ เอี่ยมดี ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นำผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับนายอำเภอและผู้แทนแต่ละอำเภอในการประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2562 โดยในช่วงเช้าประกอบไปด้วยการประชุมของอำเภอคลองขลุง อำเภอบึงสามัคคีและอำเภอทรายทองวัฒนา ในภาคบ่าย ประกอบไปด้วยอำเภอคลองลานและอำเภอปางศิลาทอง ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2