สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ช่วงที่ 1) บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 – 08.00 น. >> นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ข้าราชการกลุ่มอำนวยการ ที่ได้รับมอบหมาย แต่งกายเครื่องแบบข้าราชการขาว ไม่สวมหมวก เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ช่วงที่ 1) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์) เป็นประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ และประธานฯ ถวายเครื่องไทยธรรม ทอดผ้าไตร และร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่งของจังหวัดลพบุรี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)