+++ กลุ่มโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library)+

^^  วันศุกร์   ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2562   เวลา 08.30 น.   ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ    ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  มอบนายปิยะศักดิ์  พรหมมาแบน  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการรักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่( Mobile Library ) กลุ่มโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  สร้างโอกาสและเข้าถึงคุณภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยนายวีระพันธ์  ใจแปง ผอ.โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย ประธานการดำเนินงานเป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสกสค.จังหวัดแม่ฮ่องสอน    อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน   จังหวัดแม่ฮ่องสอน ++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน/++++++++