ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ต้อนรับคณะดูงานจาก สพป.นครพนม เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต ๒
ให้การต้อนรับ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการจาก
สพป.นครพนม เขต ๑ จำนวน ๗๐ คน เพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของ สพป.จันทบุรี เขต ๒
ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต ๒