สพป.พังงา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิเจียร – วรรณี วานิช ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน” และ “กองทุนกฐินคุณเอกพจน์ – บุญรอด วานิช เพื่อสำนักสงฆ์สองแพรก”

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา นายสมชาย  รองเหลือ ผอ.สพม. เขต ๑๔ และนายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา ให้การต้อนรับ คุณอภิรักษ์  วานิช ประธานกรรมการมูลนิธิเจียร – วรรณี วานิช ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน และกองทุนกฐินคุณเอกพจน์ – บุญรอด วานิช เพื่อสำนักสงฆ์สองแพรก และคณะที่มามอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในจังหวัดพังงาตลอด ๓๖ ปี สำหรับปี ๒๕๖๒ ได้มอบทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๑ ทุน เป็นเงิน ๑๖๕,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา มีอนาคตที่ดี มีวิชาความรู้ติดตัว และเพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถในการเล่าเรียน โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบทุน ณ ห้องประชุมอาคาร ๐๑๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา