สพม.36 ร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21

วันที่ 26  ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นายวิจิตร วงศ์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นำผู้บริหารสถานศึกษา ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 10 หมู่ รวมทั้งสิ้น 100 คน เข้าร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี/ น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว