ดนตรีไทยโรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ในงานตลาดโบราณ ใครใคร่ค้า ค้า

นายสุขุม  เทียนสุข  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อำเภอศรีสัชนาลัย สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 นำวงดนตรีไทยนักเรียนโรงเรียนบ้านป่ากล้วย ร่วมแสดงในงานตลาดโบราณ ใครใคร่ค้า ค้า ของชาวอำเภอศรีสัชนาลัย ณ  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร (วัดพระปรางค์) ซึ่งทางสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นการเชิญชวนร่วมทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน การแสดงดนตรีเพราะ ๆ กับบรรยากาศอันมีมนต์ขลังของโบราณสถานอายุกว่าพันปี และอิ่มอร่อยกับอาหารในงาน………………