สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุม PLC ศึกษานิเทศก์

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุม PLC ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2562 และประชุมเตรียมความพร้อมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ในระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562