สพป.สกลนคร เขต 2 ขอร่วมคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ดร.เจริญ  ราชโสภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมคัดค้าน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…… และไม่เห็นด้วยต่อแนวคิดในการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการของคณะกรรมการการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ   ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานฯ….ชุลีพร/ข่าว