++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้ และประชุมมอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในการประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 2/2562 อ.ปาย++

^^^^^วันจันทร์  ที่ 28  ตุลาคม พ.ศ.2562  ดร.พุฒชาด    จันทร์ดำ   ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ได้มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง  เด็กหญิงบุศราพร แฮนวล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน และให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในการประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 2/ 2562  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้)  อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน