สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ยืนสงบนิ่ง และกล่าวคำฏิญญาเขตสุจริต ซึ่งได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกวันจันทร์ ในการนี้ได้ร่วมแสดงสัญลักษณ์การคัดค้าน ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติด้วย ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สฎ2