สพม.36 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จ.พะเยา ครั้งที่ 10/2562

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  36 มอบหมายให้ นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ       เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  36 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา  ณ  ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5      ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมี นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว