สพป.ชลบุรี เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเต็ม  เสืออ่วม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ครั้งที่ 5/2562 โดยมีรองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 1