นักเรียนโรงเรียนอ่าวลึก สังกัด สพป.กระบี่ ต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพ นำทางปาล์มจากธรรมชาติ ผนวกภูมิปัญญาชาวใต้ ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จักสาน

นางนัยนา บุตรสมัน ครูที่ปรึกษาโครงงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนอ่าวลึก เปิดเผยว่า โรงเรียนอ่าวลึก จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ด้วยการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทำผลิตภัณฑ์จักสาน  และมีนักเรียนกลุ่มหนึ่ง ประกอบด้วย เด็กหญิงกนกกาญจน์ เล็กขำ เด็กหญิงณัฐวลัญช์ ไพณุจิตร และ เด็กหญิงพิชชาภา แซ่เซี้ยน ได้นำแนวคิดข้างต้นจากความรู้ที่มีอยู่มาต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับวัฒนธรรมประเพณีไทย โดยชักชวนเพื่อน ๆ นำทางปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นวัสดุตามธรรมชาติในท้องถิ่นที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลย ตัดทิ้งไว้ข้างต้นให้เหี่ยวแห้งไปเอง หรือบางครั้งก็เอาไปเผาไฟเพื่อไม่ให้เกะกะ  มาต่อยอดเป็นวัสดุในการจักสานทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ตะกร้า ชะลอม  ไว้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน นับเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีเยี่ยม โดยใช้แนวคิดจากภูมิปัญญาของชาวใต้ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยเฉพาะการใช้ทางปาล์มซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลย มาทำประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์

นางสาวสุดา กูเล็ม ครูโรงเรียนอ่าวลึก   เล่าว่า จากการที่ทางโรงเรียน ได้ให้ความรู้ในการทำเครื่องจักสาน และนักเรียนได้ต่อยอดนำทางปาล์มมาทำเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ตะกร้า ชะลอม  ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชุมชนและหน่ายงานต่าง ๆ ในอำเภออ่าวลึก สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มนักเรียนเป็นอย่างมาก

สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์จักสานจากทางปาล์ม แวะชมผลิตภัณฑ์ได้ที่โรงเรียนอ่าวลึก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณครูนัยนา  บุตรสมัน โทร 084-3962893