สพม.22เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 21

นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการ สพม.เขต 22 ได้มอบหมายให้นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา- นำลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือจำนวน 10 หมู่ 100 คน จากโรงเรียนนครพนมวิทยาคม,โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย,โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์,โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม,โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์,โรงเรียนดอนตาลวิทยา,โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร,โรงเรียนอุดมวิทย์,โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์และโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562  และร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือฯ  ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา