สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แสดงสัญลักษณ์คัดค้านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัดกว่า 60 คน แต่งกายด้วยชุดดำ เพื่อแสดงสัญลักษณ์คัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และ การปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการใหม่