สพป.พังงา จัดประชุมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic Learning

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ สพป.พังงา จัดประชุมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ครูแกนนำในสังกัด เพื่อทบทวนการทำงานวางแผนการสอนในภาคเรียนที่สอง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และเสริมทักษะครูแกนนำ โดยมีทีมสนับสนุนมูลนิธิแพธทูเฮลท์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา