สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำคณะผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาสู่สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่(ระยะเวลา 1 ปี) โรงเรียนบ้านเชียงรอด โรงเรียนต้นแบบ สพป.ชัยภูมิ เขต 2

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผล,คณะกรรมการที่ปรึกษา(พี่เลี้ยง) ผอ.กลุ่มงานและบุคลากรในสังกัด  และคณะผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 53 คน รวมจำนวน 100 คน เข้าศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาสู่สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่(ระยะเวลา 1 ปี) ณ โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด ตำบลทุ่งลุยลาน อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนต้นแบบ โดยมีนางธัญญาลักษณ์ ทองมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด และคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก ตลอดทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และให้ผู้อำนวยการสถานศึกษานำไปปฏิบัติและพัฒนาโรงเรียนต่อไป