สพป.ลำพูน เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ” ประจำวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ซึ่งได้แก่ รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ” เพื่อรับทราบนโยบาย/ข้อสั่งการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1