สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 42/2562

วันที่  30  ตุลาคม  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมรับชม   “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”   ครั้งที่ 42/2562   ณ ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ซึ่งส่งสัญญาณ  Conference  จากส่วนกลาง  เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา  ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ