ผอ.สพม.15 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สพท. ระยะเวลา 6 เดือน

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น
นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 6 เดือน จากคณะกรรมการประเมินฯที่ได้รับแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา ประธานกรรมการ นายอาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และนายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมบำรุง สพม.15 จังหวัดนราธิวาส